Ralph Hotere

Photographs from the tangi at Matihitihi Marae at Mitimiti – 3rd & 4th March 2013.

Thanks to the Marae & the Hotere family who gave me permission to take this work.

Ralph Hotere 1931 – 2013

E moe mai i te Rangatira o te Toi.
Haere, haere, haere atu ra.